Past Perfect Tense

Geçmişte bir olayın öncesinde gerçekleşmiş olan başka bir olayı anlatırken bu zaman kalıbını kullanırız. Böylece geçmişte gerçekleşmiş iki olay arasında bir sıralama yapılır. Sıralamada yaşadığımız ana daha uzak olan zaman “Past perfect tense” ile kurulur.

Cümle kalıbı: Özne + had + Verb3+ Nesne
 
Örnek: I had already finished my homework before the film started. (film başlamadan önce ödevimi bitirmiştim. –ödevi bitirme eylemi filmin başlamasından önce gerçekleşmiştir.)
*Düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri için “düzensiz fiiller listesi”ne bakınız.