Conditionals - Koşul Cümleleri

Bir koşula bağlı olan bir durumu veya bir eylemi anlatır. Bir koşula bağlı olarak ortaya çıkan bu durum veya eylem gerçek bir beklentiyi tarif edebileceği gibi hayali bir durumdan bahsediyor da olabilir. Koşul cümlelerinde biri koşul, diğeri de bu koşulun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonucu anlatan iki yan cümlecik vardır. Koşul bildiren cümlelerin dört türü vardır.

Conditionals – Type 0

Cümle yapısı: Simple present + simple present (Geniş zaman + geniş zaman)

Bir koşulun her zaman aynı sonucu verdiği durumlar için kullanılır. Doğa kanunları bu türe iyi bir örnektir:

Örnek: “If you heat water to 100ºC, it boils.” (Eğer suyu yüz dereceye kadar ısıtırsanız, kaynar.)

Örnek: “If you freze water, it turns into ice.” (Eğer suyu dondurursanız, buza dönüşür.)


Conditionals – Type 1

Belli bir koşula bağlı olarak ortaya çıkmasını beklediğimiz gerçek durumları anlatır.

Örnek: “If I arrive home early, I will watch the movie.” (Eğer eve erken varırsam filmi izleyeceğim.)

Conditionals - Type 2

Hayali bir durumu anlatır. Cümlede geçmiş zaman yapısı kullanılmasına rağmen geçmiş zamandan değil, hayali bir gelecekten veya hayali bir şu andan bahsedilir.

Örnek: “If I won the lottery, I would buy a house by the seaside.” (Eğer piyangoyu kazansaydım, deniz kenarında bir ev alırdım.)


Conditionals – type 3

Geçmişte, şartlar farklı gelişmiş olsa neler yaşanmış olabileceğini anlatan bir yapıdır.

Örnek: “If I had studied harder, I would have passed the exam.” (Eğer daha sıkı çalışmış olsaydım, sınavı geçebilirdim.)Bu konuyla ilgili bir egzersiz yapmak için buraya tıklayınız.İlk yayın tarihi: 29.09.2018