Future tense (Gelecek zaman)


Gelecek zaman kalıbı İngilizcede iki türlü kurulur:
-be going to + Verb1
-will + Verb1

“be going to + Verb1” formülüyle kurulan cümlelerde planlanmış veya karar verilmiş bir eylemden söz edilmekte olduğu anlaşılır.

Örnek : I’m going to have dinner with my friends in the evening. (Akşamleyin arkadaşlarımla yemek yiyeceğim. –burada planlanmış bir eylem söz konusudur.)

Bu formül, gerçekleşeceği kesin gibi görülen durumlarda tahminde bulunmak için de kullanılabilir.

Örnek: There are dark clouds, it’s going to rain. (Kara bulutlar var, yağmur yağacak. –kara bulutlar yağacak olan yağmur için güçlü bir kanıt sunmaktadır.)

“will + Verb1” formülüyle kurulan cümlelerde ise bir kesinlik söz konusu değildir. Gelecekte olması beklenen, ancak kesin bir plan ve kararla sabitlenmiş olmayan eylemler için kullanılır.
Örnek: I think she will pass the examination. (Sanırım sınavı geçecek.)