Past Continuous Tense (Şimdiki zamanın hikâyesi)

Geçmişte belli bir zamanda, belli bir süre devam etmiş olan eylemler için kullanılır.
Örnek: I was watching TV at 9 o’clock yesterday.

Bu zaman kalıbı genellikle, aynı cümle içinde geçmiş zaman kalıbıyla yan yana kullanılır.
Örnek: She was reading newspaper when the doorbell rang.

Cümle Kalıbı
I
He
She             was              Verbing
It
You
We              were
They