Present Continuous Tense (Şimdiki zaman)


İçinde bulunduğumuz anda gerçekleşen eylemleri, olayları anlatmak için kullanılır.
Bu kalıp İngilizcede, tıpkı Türkçede olduğu gibi gerçek anlamından sıyrılarak, gelecek zaman yerine de kullanılabilir.
Bu zaman kalıbının cümle yapısı şöyledir:
                           


I

am

 

 

Verb+ing

 

 

Object(Nesne)

You

are

he

is

she

is

It

is

We

are

They

are

Örnek: I am reading a book.

Olumsuz cümle
Olumsuz cümle oluşturmak için “am, is, are” yardımcı fiillerinden sonra “not” getirilir.

Örnek: He is not sleeping.

Soru cümlesi
Soru cümlesi oluştururken “am, is are” yardımcı fiilleri cümlenin başına gelir.
Örnek: Are they watching TV?