Zamirler-Pronouns
Kişi Zamirleri – Personal Pronouns


Kişi zamirleri cümlede özne, yani fiili gerçekleştiren durumunda kullanılır.

Kişi Zamirleri
Personal Pronouns

I

Ben

You

Sen, Siz

He
She
It

O

We

Biz

They

Onlar

“He”, “she”, “it” zamirlerinin üçü de Türkçedeki “o” zamirine karşılık gelir. Ancak “he” erkekler için; “she” kadınlar için, “it” cansız varlıklar veya hayvanlar için kullanılır.
            Örnek: We are studying English at the moment. (Biz, şu anda İngilizce çalışıyoruz.)


Nesne Zamirleri (Object Pronouns)


Eğer bir zamir cümlede fiili gerçekleştiren değil de fiilden etkilenen konumunda kullanılırsa o zaman nesne zamirine dönüşür.

Nesne Zamirleri (Object Pronouns)

Me

Beni, bana

You

Seni, sana
Sizi, size

Him, Her, It

Onu, Ona

Us

Bizi, bize

Them

Onları, onlara

Örnek: Why are you laughing at me? (Bana neden gülüyorsunuz?)


Dönüşlü zamirler (Reflexive Pronouns)


Bir öznenin gerçekleştirdiği eylemden yine kendisinin etkilenmesi durumunda kullanılan zamirlerdir.

Dönüşlü zamirler (Reflexive Pronouns)

I

Myself

You
(tekil)

Yourself

He

Himself

She

Herself

It

Itself

We

Ourselves

You
(çoğul)

Yourselves

They

Themselves

Örnek: He is talking to himself. (Kendi kendine konuşuyor.)
 

Not: “Aidiyet” ve “sahip olma” durumunu bildiren “iyelik zamirleri” (possessive pronouns) “possessives” başlığı altında işlenecektir.