Simple Past Tense

Geçmişte yaşanmış olayları anlatırken kullandığımız bir kalıptır.
Bu zaman kalıbında cümle kurulurken, olumlu cümlede fiilin 2. hali kullanılır.

Örnek: I watched a wonderful comedy on television yesterday.
          
“İzlemek” anlamına gelen “watch” fiili yukarıdaki cümlede “-ed” takısı alarak geçmiş zamanda kullanılan 2. haline dönüşmüştür.
Fiillerin “düzenli” (regular) ve “düzensiz”(irregular) olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtelim. Düzenli fiiller sonlarına aldıkları “-ed” takısıyla 2. hallerine dönüşürken, düzensiz fiiller için bir kural yoktur. Düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri için “düzensiz fiiller listesi”nden faydalanılmalıdır.
Düzensiz fillerle kurulan cümlelere bir örnek verelim:
“She bought an expensive car last week.”

Olumsuz cümle
Olumsuz cümlelerde “did” yardımcı fiiline “not” eklenir; kısaca “didn’t” olarak kullanılır ve ardından fiilin 1. hali kullanılır.

Örnek: I didn’t watch the match yesterday.
Yukarıdaki örnekte fiilin 1. haline dönüştüğüne dikkat ediniz.

Soru cümlesi
Soru cümlelerinde de tıpkı olumsuz cümlelerde olduğu gibi fiilin 1. hali kullanılır.
Örnek: Did you buy that blue shirt?