Simple Present Tense (Geniş zaman)

- Genel gerçeklerden,
- sürekli tekrarlanan eylemlerden,
- günlük rutinden,
- sürüp giden durumlardan bahsederken kullandığımız bir zaman kalıbıdır.

Örnek: I get up at six o’clock everyday. (Her gün saat altıda kalkarım.)

Geniş zamanda kurulan bir cümlenin öznesinin 3. tekil şahıs (he, she, it) olması durumunda yüklemin sonuna “-s” takısı getirilir.

Örnek: She plays tennis every Sunday. (Her Pazar tenis oynar.)

Olumsuz Cümle Kalıbı
Eğer geniş zamanda olumsuz bir cümle oluşturmak istiyorsak “do” veya “does” yardımcı fiillerini ve hemen arkasından olumsuzluk belirten “not” kelimesini kullanmamız gerekir. Bu yardımcı fiiller genellikle “not” ile birleşerek “don’t” ve “doesn’t” şeklinde kullanılır.
Örnek: I don’t go to work by bus. (İşe otobüsle gitmem.)
         She doesn’t like fast food.

Soru Cümlesi
Soru cümlelerini oluştururken “Do” veya “Does” yardımcı fiillerini cümlenin başına, öznenin önüne getiririz.

Örnek: Do you really love me, Nicholas?
         Does she go to the cinema every weekend?