“To be” verb – “Olmak” fiili 


Bu fiil, bilgi verme amaçlı cümlelerde kullanılır. Böyle cümlelerde bu fiilin yanına bir başka fiil gelemez.
Bu fiil cümlede “am, is, are” şeklinde kullanılmaktadır.
I             am

He
She         is
It

You
We         are
They

Bu fiil, geçmiş zamanda kullanıldığında “was,  were” şeklinde kullanılır.

I
He
She                     was
It

You
We                     were
They

Örnekler: I am a teacher now, but I was a student 8 years ago. (Ben şu anda bir öğretmenim, fakat 8 yıl önce bir öğrenci idim.)
Dikkat edilirse, yukarıdaki cümlede sadece bir bilgilendirme vardır, bir eylem söz konusu değildir.

Bu fiili, present continuous (şimdiki zaman) ve past continuous (şimdiki zamanın hikâyesi) ile birlikte kullandığımız zaman fiilin sonuna “-ing” takısı gelir.
Örnek: I am going to the cinema.
               I was playing tennis yesterday afternoon.